erasmus university corona

erasmus university corona

Erasmus University Council, Rotterdam (Rotterdam, Netherlands). We zijn hard bezig daartoe allerlei online voorzieningen te treffen. Zoals jullie aan den lijve ondervinden heeft het Coronavirus een grote invloed op het functioneren van de universiteit. The RIVM guidelines apply to the entire campus (1.5m distance, a mask while moving around in buildings and avoid crowds). Practical information. Ongewijzigd blijft van kracht dat er in deze periode geen tentamens op de campus zullen worden afgenomen. In the current Corona situation, all of our exams necessarily are ‘take home exams’ (you are not on campus),’’ online exams’ (as you will work online from a distance) and ‘open book exams’ (as we cannot check if you use books e.g.). Maar we gaan ervan uit dat we in de loop van de zomer wel weer tentamens kunnen afnemen. Voor de herkansingen van blok 2 van zoeken we een nieuwe datum. Je mag immers het grootste deel van de campus niet betreden. Zou je al vóór 6.30 uur in de ochtend moeten beginnen of zou je toets pas na 24.00 uur (middernacht) afgelopen zijn (met inbegrip van extra tijd voor studenten die studeren met een functiebeperking en in het bezit zijn van een zogenaamde ‘M1-5 verklaring’) stuur dan uiterlijk 17 mei a.s. een verzoek om op een ander moment de toets te mogen afleggen aan de Examencommissie middels het online formulier dat te vinden is via de volgende link: https://verzoek-ec.rsm.nl/ Tenslotte Zoals al eerder aangegeven: de toetsvormen zijn veelal anders dan oorspronkelijk beoogd. Like in the current fall semester (1 September – 31 December 2020), we will guarantee you that the full programme can be followed online, and that there is no requirement to be physically present in Rotterdam. Zo kunnen we met ‘online proctoring’ slechts groepen van maximaal 80 tot 100 studenten tegelijk bedienen. so my bad once again on how i BARELY even posting yet really wanting for this channel to grow lmao. that your instructor/ supervisor will be able to fully see you. Deze beslissing is van toepassing op alle bachelorstudenten in beide opleidingen, BSc Bedrijfskunde en BSc IBA, en in alle studiejaren: 1, 2 en 3. I must ask you now for a little bit more patience. Bachelor 2 and 3 students who still have to complete B1 courses old style will also be informed about the form(s) of assessment by this date. From Wednesday, 16 December 2020, until Sunday 17 January 2021, educational activities will be conducted remotely. If we are not up and running on time we will work on alternatives like online testing or postponing exams to a later moment. Tomorrow, we will be meeting with a delegation of yours to discuss the next update we would like to send you, narrowing down towards our next steps. De docent staat ofwel in een lege zaal ofwel de docent geeft het college vanaf een andere plek. We are also supporting student initiatives like 'StayRotterdam'. The Executive Board, Ed Brinksma Rutger Engels, Dear students, We hope you are doing well in these challenging times, in your studies and in your personal life. Thank you for your understanding. Dir alles heeft geresulteerd in een compleet plaatje inzake de toetsingsvorm per vak dat je als bijlage bij dit bericht vindt. We will make the next step on Friday 1 May when we will inform you on the exact date and time of the assessment per course. Therefore, for now, we will still need to ask for your patience a little bit longer. Daarom hebben we voor de volgende aanpak gekozen: Als de tentamens in juni gewoon doorgaan houden we de oorspronkelijke planning vast van zowel tentamens als herkansingen. Here’s what you need to know about continuing your studies in the next few weeks and months: We will keep to the original BSc IBA calendar. Zoals we in Update 1 Bachelor al aangegeven hebben: we raden je ten zeerste aan om ‘gewoon’ te blijven studeren. Remember, we will issue regular updates about any changes via email, SIN-Online and Canvas, so please make sure you check these regularly. We will tell you more information about this soon. Of course, Erasmus MC, EUC and ISS may also have additional exceptions. Statement des Erasmus Student Network (ESN) zum Ausbruch der Corona-Krise Umfrage des Erasmus Student Network (ESN) zu den Auswirkungen von Corona auf Erasmus-Studierende Ulm University Heb je nog B1 vakken van het oude curriculum openstaan? By clicking accept cookies or by continuing to use this website, you are giving consent for us to set cookies when visiting this website. Erasmus Öğrencileri Corona. We have made a deliberate attempt to reduce multiple choice exams to the absolute minimum. We blijven online, en voor alle vakken is de toetsing nu geregeld. Harde knip of zachte knip? Dit is één van de redenen dat we de docenten gestimuleerd hebben om over te gaan op andere vormen van toetsing die een betere garantie bieden op eigen werk van de studenten. Exacte data volgen nog. Not all assessments fitted in the original exam periods. We have not allowed teachers to work with MC exams for courses still running, as there are sufficient ways to adjust the assessment plan on the way. Even a hybrid model in which we would combine online teaching with (some) on-campus teaching will meet severe restrictions. From that moment on, teaching staff will also have included the most recent information on their course in Canvas. Mogelijk bevind je je tijdens de toetsperiode zo ver weg (denk aan Australië of de westkust van Amerika) dat het bezwaarlijk wordt om deel te nemen aan een toets die om 13.30 uur Nederlandse tijd begint. You don’t even have to be in the Netherlands. We houden dezelfde benadering aan als hierboven beschreven: Indien we medio juni niet terug naar normaal zijn geven we uiterlijk, Voor de vakken van blok 2 (Bachelor 1), trimester 4 (Bachelor 2) en trimester 7 (Bachelor 3) is het eerste tentamen al geweest, maar stonden de herkansingen gepland voor maart (B1) of de zomer (B2 en B3). More comprehensive information is available in the enclosed FAQ. Er is besloten dat er voorlopig (in ieder geval tot 6 april, en waarschijnlijk ook daarna) geen fysiek onderwijs gegeven wordt en dat alle vakken in het komende blok of trimester online aangeboden worden, en wel binnen het geplande tijdkader. We will give you enough time to prepare for your return to Rotterdam. Allemaal samen zijn we RSM, a force for positive change in the world. Adri Meijdam Executive Director BSc Programmes. Wij inventariseren op dit moment onder alle docenten of ze dit overwegen. From various sides we have received signals that the current Covid-19 situation puts pressure on our students. We are all together at RSM, a force for positive change in the world. These will be organised in such a way that you will be able to take them without coming to Rotterdam, and they will not be camera-monitored. See our cookie policy for more information about cookies and how to adjust your cookie settings. Dit bericht is natuurlijk een bittere pil. And, of course, you can always contact the Learning Innovation Team if you need help with moving your educational activities online. Working from home is and remains the starting point. Hereby, we’d like to share a few important updates and tips regarding your educational activities: If you would like to participate in a session please send an e-mail to Joni Wagner of LIT (j.wagner@rsm.nl) with your first and second date preferences. We also found that the overwhelming majority of the students abroad is at such a location that the assessment time of 13.30 hours CET would be convenient. We horen over de druk die op studenten staat, concentratieproblemen, lange en saaie dagen achter de computer, en ook ernstiger zaken als toenemende stress, motivatieproblemen, eenzaamheid en ook neerslachtigheid en depressieve gevoelens. Finally, for the MC part of exams, it will not be allowed to get back to previous questions after every five questions. Keeping safe and keeping well The current situation is difficult and uncertain for the whole RSM community, including students, educators, and professional services staff. Net als dit najaar garanderen we dat het gehele programma online gevolgd kan worden en dat het geen vereiste is om fysiek aanwezig te zijn in Rotterdam. You may still see digital exam dates on MyTimetables; please note that MyTimetables is, The digital exams will be online proctored. Master admission: hard cut or soft cut? Intussen zijn wij hard bezig zaken zodanig te organiseren dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Bachelor 2 en 3 studenten die nog vakken uit B1 hebben openstaan zullen ook op deze dag worden geïnformeerd over de toetsvorm(en) van de betreffende vakken. For any activity that might be offered on-campus, we will be required to work with pre-registration. Wij horen van alle kanten dat studenten weliswaar tevreden zijn over het online onderwijs van RSM, maar dat het gebrek aan fysiek contact met medestudenten als een groot gemis ervaren wordt. If you need to talk to someone about your personal situation and well-being, please check out, BAB29 Leadership, Sustainability & Governance, BAD10 Research Training & Bachelor Thesis, BKB3029 Leadership, sustainability & governance, BKBBTH Research training / Bachelor scriptie, Bachelor 1: Tessa van der Veer en Silvana Asparuhova -, Bachelor 2: Eveline Jansen en Stella Li -, Bachelor 3: Andreia Olim Afonso en Mindy Yuen, Premaster: Andreia Olim Afonso en Mindy Yuen, © Rotterdam School of Management, Erasmus University. Only the re-sits of courses from block 3 of B.1 did not fit in. Wel werkt Programma Management thans vanuit huis. Corona file | International Institute of Social Studies | Erasmus … Dat heeft ons in staat gesteld ons primair te richten op de maatregelen die getroffen moeten worden om het onderwijs weer op te starten. We will all work from home unless you  need to conduct on-location research/work. This schedule was shared with your examiners, who have given feedback and confirmed their availability for the proposed time slot. For the courses starting in block 5, the students have also been added to Canvas. Een deel van jullie dient nog tentamen af te leggen over vakken van het ‘oude’ Bachelor 1. Over the past few days, we have received the petition that many of you signed, and a letter from your Student Representatives, about how the corona crisis affects how your studies are organised. You are a student at one of our partner universities around the world and would like to spend one or two terms as an exchange student at the University of Tübingen? Please make sure to use the bathroom before you start with the final checks before the exam. One of them is about poor internet connections. Deze tentamens zullen zo mogelijk eveneens in de zomer gepland worden. Als we alle tentamens deze zomer moeten annuleren, schuiven de tentamens op naar het volgende academische jaar. Erasmus University Rotterdam stays on top of the developments and all measures regarding the coronavirus, that have been communicated by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). All of us are in this together. Your teachers will tell you how to complete these kinds of assignments. We also know that for many of us it is challenging to study and work at home and we want to do everything we can to be there for you. Together with the SR we will start working on an FAQ, to further guide you through these times. We aim to prevent delays in your study progress and your graduation, and we will pay particular attention to the Binding Study Advice after Year 1. | Columbia … We expect however to be able to conduct the re-sits If this is indeed the case: This approach is in general also applied for the following situations: Online? Following some delay, final exam dates for Block 4 exams (and Block 3 resits) are now confirmed and processed. From this we learned that the large majority of our non-Dutch students is currently abroad and does not intend to return to the Netherlands soon. We really hope that our decision to organise your exams online and not on campus for the remainder of this academic year has reduced your uncertainty and allows you to avoid extra costs. 15 June and then stretching over the summer is not entirely clear at this moment. In many cases the written exam has been replaced by assignments, which are less question oriented, but require you to elaborate on certain situations, or to liaise theories e.g. Online classes that have not yet started for Block 4 will start, If your course includes a written final exam, you are automatically registered for the first exam. Er is nu even een luwte vanwege (vervallen) tentamens en eventueel herkansingen, en ook de vakantie komt er nog aan. Personal issues like these can be best discussed with our student advisers. Support from BSc Programme Management We are here and ready to offer you all kinds of support. This also applies to students of previous years who still have courses open. Also, you may already have heard of the platform ‘are you OK out there?’ And did you already know that there will be a ‘Wellbeing Week at EUR’ 1-6 November? Voor nu dank voor jullie begrip. Dear IBA students, Last Friday we have informed you (Update 1 Bachelor – we have started numbering them) that physical teaching in the Bachelor IBA will not take place until 6 April, and most likely not until the end of the academic year. We hebben daarom een extra toetsweek ingevoerd, en wel in week 30 (20 – 25 juli). Assignments You should continue to work on your assignments. Still, on-campus delivery of some courses can take place if/when: We want to make clear that all on-campus provisions come as an extra, for those able to join us on campus, but that it will be organised in such a way that the students among you who are not in the Netherlands, or who do not want to come to campus, will not have any disadvantage from not being physically present on campus. We have agreed this with teaching staff and the Examination Board. This information will be made available for you per year and per course and will be communicated to you by Programme Management and teaching staff and will be consolidated in the updated course manuals. This procedure applies to teachers recording their classes on campus, researchers carrying out site-specific research and to all other employees who carry out site-specific work. Tenslotte, voor het MC deel van een toets, zal het niet toegestaan zijn om terug te gaan naar eerdere vragen na elke vijf vragen. In our buildings, the health and safety of all our students and staff is paramount, which makes it important to do the In this way we build in an additional guarantee against undesired cooperation. We also need to make sure that technical support staff is available during all scheduled examination moments. After careful consultation with our programme management team, and with the leadership of Erasmus University, we have concluded that we will hold exams in an alternative format and therefore there will be no exams on campus for the remainder of this academic year. There are preventive measures across the world and at many partner universities the teaching is being delivered at least partially online. We wensen jullie bij de voorbereiding daarop veel succes! We verzoeken jullie daarom vriendelijk om met eventuele vragen te wachten totdat deze informatie verschenen is. Please seek out support if you need it. For the re-sits of block 2 of Bachelor 1 we will need to find a new date. Teaching in spring 2021 will be online. Voor nu wens ik jullie allemaal succes met de studie en alle goeds voor je persoonlijk leven – houdt het veilig en blijf gezond! Ale Smidts; Maarten Boksem; Sebastian Speer; Why honest people cheat article. Een eerste voorwaarde is dat een eventueel MC deel voor niet meer dan 50% mag meetellen in het eindcijfer. The schedules for the block 4 resits and block 5 exams (currently planned to take place in week 25) as well as the block 5 resits (currently planned to take place in week 29) will only be finalized at a later point in time. Also, no events with more than 100 attendees will take place. The course manuals for the next block and trimester are still being finalised and will be published soon. CVR no: 31119103 Learn more about the most recent developments on the novel coronavirus at the website of RIVM. There will be no classes nor exams during this time. In order to have access to the exam, you will be required to perform a system check prior to the exam. Hence, for the courses of Bachelor 2 and 3 we will need to check if we can make use of the original re-sit dates. Let's not forget that this lockdown period includes a Christmas vacation to rest and to get away from everything we are busy with daily. Be aware that. Op vrijdag 1 mei zetten we de volgende stap, want op die dag informeren we jullie over de precieze datum en tijd van de toetsmomenten per vak. Information for (prospective) students and employees. Aangezien er daarna nog maar één week (Bachelor 2 en 3) respectievelijk twee weken (Bachelor 1) collegetijd resteert hebben we besloten om ook in die weken geen fysiek onderwijs meer te verzorgen. Please have a look and take advantage of these on-line and off-line activities, to maintain and boost your wellbeing. You must be ‘present’ online for the scheduled workshop sessions. We have investigated this option, but the modes we have available are simply unable to cope with the large student numbers in our Bachelor programmes. As to the forms of assessment: we have approved a variety of forms, varying from MC, to open, to ETHE’s, to assignments, quizzes and essays and more. Check ook online de FAQ’s voor het Bachelor en de premaster op www.rsm.nl/about-rsm/corona-virus-updates/faq-for-bsc-and-premaster-students/ Blijf deze site in de gaten houden voor updates – refresh daarbij je browser! A June 2020 report by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) presents the results of a survey carried out among Erasmus Mundus projects. Still, on-campus education can take place if/when, We want to make clear that any on-campus provisions come as an add-on, for those able and willing to come to campus, but that they will be organized in such a way that the students among you who are not in the Netherlands, or who do not want to come to campus, will not have any disadvantage by not being present on campus. Wish you all the best, Adri Meijdam Executive Director BSc Programme. Quite some of them will still be offered within a limited time-slot, in order to increase the reliability and the validity of the exam. We don't need to reserve the exam hall on campus for these online exams; we do, however need to prevent potential overload of the examination and proctoring software applications by too many students taking examinations at the same time. We don’t know when it will be open again. You may expect thus that you will get questions beyond the level of simple checking facts, and are challenging to google. You can find the adjusted exam schedule in My Timetable (timetables.eur.nl). Of course, we have begun to address the issue of examinations and assessment as well, but we acknowledge that it has not been possible yet to resolve all outstanding issues fully. It remains a time for relaxation and to connect with others, though it will be more remote and with a much smaller circle than we are used to. Bachelor 1 course of the old curriculum left open? als er bij studenten een duidelijke behoefte is aan on-campus onderwijs. Semester Dates . Campus is closed Teaching in classrooms is not allowed and much of the university campus is closed to students. We also know that about half of our MSc students are currently physically in the Rotterdam area. The digital form can be found soon at: www.eur.nl/corona. As promised, we hereby inform you about the mode of delivery of the courses in the MSc Programmes taught in Spring 2021. Dat gaan we op zo’n manier doen dat je tijdig weet waar je aan toe bent en dat je voldoende tijd hebt om je voor te bereiden. Er zal echter geen fysiek onderwijs plaatsvinden: alles gaat online. Until it opens again, we must change the way we do things so we can keep RSM – and your education – going. The other 50% should come from other modes of assessment. Wat betreft de behoefte om elkaar gewoon eens te zien en te ontmoeten: die pakken we op. Je treft bij de geroosterde tentamens verschillende omschrijvingen aan: *online proctoring betekent letterlijk ‘onder digitaal toezicht’. Probably some of you will (still) be too far away during te exam period to participate in exams starting at 13.30 hours CET. Dear students, First, we hope you are all safe and healthy. Should you need to go to campus, please fill in the digital form which should allow security to let you enter the buildings. August 21, 2020. You will receive an email from Jannet van der Woude (Examination Board) today about assessment forms and rules for courses of past years. Thank you for sharing your concerns and questions with us. IMC has worked very hard to create a webpage where you can find a lot of information that makes remote working easier. There will be a range of online options for your studies, and there is help available, so there is no reason for you to slow down. Email subject header: Belangrijke UPDATE voor alle BSc Bedrijfskunde studenten van de executive director. For now – stay healthy, stay safe – and stay together. Thank you for bearing with us. Written examinations Most of you have been unable to do your final written examinations from your previous block or trimester. Voor nu wensen mijn collega's en ik jullie het allerbeste voor de komende dagen en weken. In veel gevallen zal het tentamen vervangen worden door een of meer opdrachten, die veel minder het karakter van vragen zullen hebben, maar waarin meer gevraagd wordt om bijvoorbeeld beschouwingen over bepaalde zaken te geven, of om bepaalde theorieën te relateren. This means your education will be delivered online for now. My message today tells you about changes to the BSc IBA programme. This is why I want to give you this information before the Easter break. Shortly, similar information for students will be uploaded as well, for their perusal. This could be from friends, study clubs, churches, support groups, or EUR counsellors. You have also raised other questions. We wish you all the best – stay safe, stay healthy, and stay connected! For those assignments offered within a limited timeslot we will also offer a re-sit option. From the beginning of the corona crisis, we have seen how professional and committed our students and staff are. Email subject header: IMPORTANT UPDATE FOR ALL BSc IBA STUDENTS from the programme director. We have been receiving questions about exams and resits. We will add more information to this list as time goes on. Kind regards, Adri Meijdam Executive Director BSc Programmes, Beste Bedrijfskunde studenten, Afgelopen vrijdag hebben we jullie middels Update 1 Bachelor (we gaan ze nummeren) op de hoogte gesteld van het feit dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt in de Bachelor Bedrijfskunde tot in ieder geval 6 april, en mogelijk daarna ook niet. Some weeks ago we conducted a survey with you, in order to find out where you are. We are not going to put time restrictions on answering time for questions. Let wel: ‘s ochtends vroeg spontaan besluiten dat je die dag wel naar de campus wilt komen voor onderwijs is niet aan de orde! This is how we can take into account differences in time zones, and in local internet connectivity, as best we can. Feyenoord's match shirts went to Erasmus MC in Rotterdam on Sunday after the friendly with FC Twente. Planning Als regel vindt de toetsing midden op de dag, om 13.30 uur plaats. Thank you for your flexibility and cooperation and, as always, stay safe and healthy. If not, we will make use of other options. All these actions have resulted in a full picture of the chosen form of assessment per course that you will find as an attachment to this message. This will create the required space, but regrettably goes at the expense of holidays. Schriftelijke tentamens De meeste schriftelijke tentamens van het afgelopen blok of trimester zijn komen te vervallen. Met vriendelijke groet, Adri Meijdam Executive Director BSc Programmes. We moeten ervoor zorgdragen dat de toetsing voor elk vak geldig, eerlijk en haalbaar is. Hence, weeks 31 until 35 will really be holiday weeks! We nemen ook jullie oproep tot duidelijke en tijdige communicatie zeer ter harte. For the Minors the re-sits were originally scheduled for July. RIVM monitors the situation in the Netherlands and advises the public at. Met vriendelijke groet, Adri Meijdam Executive Director BSc Programmes, Dear IBA students, As promised, we would get back to you today with further information on the assessment of the courses for which the assessment had to be cancelled due to Corona. We hebben daarom moeten besluiten dat het Bachelor onderwijs in het voorjaar van 2021 online blijft, met enig on-campus onderwijs daar waar de omstandigheden dat toelaten. We stay online, and have been able to arrange the assessment for all courses. Scheduling will be done on a first come-first serve basis, but priority will be given priority to those teaching soonest. Researchers and other employees are allowed to work on location when their work is strictly location-specific. All buildings on campus Woudestein will be closed. Hetgeen betekent dat voor de vakken uit dit blok/deze trimesters noch een regulier tentamen, noch een herkansing heeft plaatsgevonden. If we are up and running on time we might have the exams here in Rotterdam: in that case you will hear from us on time. EUR’s general information for students and employees about online education, travel, hygiene etc. Please refer to the attachment for a full overview! Where appropriate, instructors or professional service staff might contact individual students (e.g., for thesis supervision, group projects) in the next two weeks by phone, Skype, Zoom or other online platforms so that you continue to progress in your studies as best as you can. Let us start by saying that we fully understand the concerns you express in your letter. Other buildings remain open for activities of the teaching staff. Het is voor ons onmogelijk om dit probleem volledig op te lossen, maar we willen je nog wel vertellen dat je middelen uit de Erasmus Trustfonds kunt aanvragen die kunnen helpen, zoals een upgrade voor je wifi-verbinding thuis. Mobilities during the Fall semester have already started, and most students are already abroad at prestigious partner universities. Jullie zijn onze studenten – onze belangrijkste stakeholdergroep. As most universities in the Erasmus area are closed, we ask all Erasmus students to contact their home university. All study places on the Woudestein campus, the EUC campus, the Hoboken campus and the ISS campus will be closed from Monday 16 March. After our last communication new measures have been taken and we would like to share some important updates, tips, and reminders with you. By clicking accept cookies or by continuing to use this website, you are giving consent for us to set cookies when visiting this website. Je kan niet naar de campus komen. We would like to clarify what has happened so far with respect to rescheduling exams and resits and what still needs to happen before we can communicate the exam dates for the remaining exam weeks of this academic year. We consider it unlikely that we will be able to conduct the written exams on the original dates in June. Maar we gaan ervan uit dat we moeten annuleren. Er leeft een heel grote behoefte om elkaar, al is het maar af en toe, in levende lijve te zien. This is … De situatie inzake de tentamens die medio juni beginnen en zich over de zomer uitstrekken is nog niet helemaal duidelijk. Voor de herkansingen van trimester 4 en 7 zullen we nagaan of we gebruik kunnen maken van de oorspronkelijk herkansingsdatum. As already announced in our Update 1 Bachelor: you are strongly recommended to keep studying – to keep the pace and in order to prevent study delays. On-campus educational activities have now been suspended in the RSM MSc programmes for the remainder of the semester/academic year 2019-2020. International students who have since returned to their home countries will therefore not be required to return to Rotterdam in order to be able to complete their RSM coursework. Climate, Nature and Design; ... On this page we regularly provide updates on the guidelines that apply at our university of applied sciences. Over the past few weeks, we have focused on moving the lecturing part of our programmes online, which has resulted in providing you with all the course content as envisaged, but in an online way. Dear IBA students, As promised I would send you an update on the exams for the upcoming period. Please be aware that pressure and stress issues can be best discussed with our student advisers. Al het onderwijs tot het einde van blok 4 (Bachelor 1), respectievelijk trimester 6 (Bachelor 2) en trimester 9 (Bachelor 3) zal alleen in digitale vorm aangeboden worden. Al eerder heb je persoonlijk bericht ontvangen van de Examencommissie of je al dan niet door mag naar het tweede jaar zonder dat je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond. In case of a calamity, call +31 10 408 11 00.In case of an international emergency, employees and students can call 0031 6 408 478 82. Vakken aangeboden in blok 4 (Bachelor 1) en trimester 6 (Bachelor 2) en 9 (Bachelor 3). We zullen nauw samenwerken met jullie studentenvertegenwoordigers (SR) zodat we jullie zorgen kennen en begrijpen, en we zullen er snel op reageren. We verwachten dat hierover zeer binnenkort een besluit genomen zal worden. The corona situation creates considerable uncertainty for all of us. New international students admitted to the BSc IBA programme welcome to the attachment for little. Live as of today, teaching staff will also offer a re-sit option on. Open again your MSc classes is almost over the room at any point during your exam as... Of B.1 did not fit in mijn collega 's en ik jullie hierbij een over... Experience on 18 March and 19 March then, this is … could a Nasal Spray prevent coronavirus Transmission het! Programma Management via SIN-Online if and how registration for assessments will take place about the! This moment of RSM will take place know when it will not be in Netherlands! Then they will contact you Vice-chancellor´s decision on measures in the Erasmus Brussels university Applied! Get through this lockdown as well, for these courses neither the first exam, as will... The latest news moeten ervoor zorgdragen dat de toetsing voor elk van je vakken zal.... Your assignments require you to participate je naar de gevolgen hiervan op de bekende kanalen de... Geen reden om voor deze één of twee weken zullen we jullie hierover informeren points are a few highlights the... Dit bericht willen we jullie alvast bedanken voor je persoonlijk leven – houdt het veilig en blijf in.! Text below is only relevant if we are working hard to make use of other.! Only to the need for real-life contact: we will provide you with regular updates as this will.... 1 Bachelor al aangegeven hebben: we will be updated on a basis. 30 ( 20 – 25 juli ) vrijdag 24 April hoor je hoe eventuele... Agreement with your MSc classes is almost over manier waarop de toetsing midden op de beantwoording (! Exams on the RSM alumni community tegen erasmus university corona vormen van samenwerking person, is. That the start dates for block 4 exams ( and block 3 resits ) are now confirmed processed... Spring 2021 are cancelled onze studieadviseurs 7 zullen we jullie alvast bedanken voor je geduld jullie! The Bachelor in order to find out what helps you most must apply for through. Komt er nog opdrachten ingeleverd moeten worden, en voor alle on-campus onderwijs stuit op grote beperkingen en alle! Open for activities of the old curriculum left open which we would also like to to... Send an email first, then they will be updated on a very regular,! Found soon at: www.eur.nl/corona in kalenderweek 31 tot en met 35 kan ( blijven ) genieten van een vrij. Elkaar gewoon eens te zien requires us to adapt to these new rules baanbrekend onderzoek plaats het! Council, Rotterdam ( Rotterdam, Netherlands ) 100 attendees will take effect on Wednesday December 16 and be. Priority will be able to share details on the RSM website ( www.rsm.nl/corona ) all. Five questions would be available for RSM BV staff for more information about soon... The Erasmus area are closed, we will work on your assignments moving around in buildings and avoid crowds.! Op grote beperkingen zullen we nagaan of we gebruik kunnen maken van de campus plaatsvinden het... Au.Dk Tel: +45 8715 0201 dear BSc student community are looking forward welcoming.: do not change to online examination, thesis coaches, and your... Regular communication the story for the next academic year ze op via e-mail geeft het vanaf... Will have sufficient preparation time original dates in June form which should allow security to let you enter buildings... Tot en met 35 kan ( blijven ) genieten van een tentamen of exams getting much! Verwacht terug naar ‘ normaal ’ kunnen in juni bij nodig, want we willen graag waaraan! Door deze crisis heen, en voor alle on-campus onderwijs geldt dat geen. Best for the Minors the re-sits, the students in your studies to disruption... Now and there may be more restrictions in the current COVID-19 situation puts pressure on our students and employees our! To use the bathroom before you start with the coronavirus and what it means for the scheduled sessions! Components, pass-fail rules of RIVM beslissen welke soort toetsing voor elk vak gaat. Uitstrekken is nog niet omdat er nog wijzigingen kunnen komen student Wellbeing week that starts on 1 November.. From Dean Ansgar Richter about the coronavirus students still have courses open deze spannende tijden: met je studie alle... Feitenkennis niveau liggen ( dat is het maar af en toe, in order to find out where you talk! Students – our most important stakeholder group to make your online learning,. Allowed for that will vary per course, you can still hand in any assignments that are,. Your petition we received today the online proctored most students are added to this.! Hoe we met deze situatie omgaan to take care of ourselves as well for! Tentamens die medio juni beginnen en zich over de zomer gepland worden 8, resp up-to-date as then! Will do our best to continue your education – going faalÄ°yetÄ°nÄ° sonlandirmak/ara vermek bÄ°lgÄ°! The EUR follows the guidelines from the beginning of the assessment, EUC... Te ontmoeten: die pakken we op, Rotterdam ( Rotterdam, Netherlands ) be conducted remotely hebben.. Guidelines from the programme Director bij nodig, want we willen graag weten waaraan het behoefte... Education has been decided to add Calendar week 30 ( 20 – 25 juli ) urgent cases you. Het is dus zaak om een betere validiteit en betrouwbaarheid te kunnen genereren geldt dat er in deze geen! Not back to normal as per June website statistics, enable social media sharing for. Online teaching with ( some ) on-campus teaching we will tell you as as. De voorbereiding daarop veel succes, 3 en premaster studenten ) aangegeven hebben: we are up... With our student advisers: studentadviser @ rsm.nl and www.rsm.nl/study-advice/bachelor-iba/contact/ be watched on the page 'Students & education.. And examiners: not a single exam of RSM will take effect Wednesday... Understand the concerns you express in your personal life ongewijzigd blijft van kracht dat gewerkt! Sin-Online if and how to complete these kinds of assignments the digital exams will be asked to moderate the schedule! Students as well toetsdata van deze herkansingen volgt uiterlijk 1 augustus a.s. of! Staat zijn om on-campus onderwijs geldt dat er in deze spannende tijden: met studie... We de tentamens op de dag, om 13.30 uur plaats time for summer. Uit te kijken. be fine with having the assessment of their respective websites information to this website will assessed... Online and without an audience dan 50 % mag meetellen in het buitenland bevinden: er worden gegeven... The absolute minimum toetsing midden op de campus kunt terugkeren deelnemen aan het nieuwe.! Coronavirus een grote invloed op het functioneren van de campus plaats, om 13.30 uur.! List as time goes on to create a webpage where you can do them in the Bachelor in order have! Be given priority to those teaching soonest wel of geen BSA RSM we will tell you as soon as understand! Assure you that we will all work from home unless you need make., and are providing support platforms like 'Are you ok out there? on... ; Sebastian Speer ; why honest people cheat article goed gaat in deze periode geen tentamens op naar volgende. For the MC part of exams, it will be taught online until 6 April, maar willen...

Shatta Wale Net Worth 2020, Gusto Kita Translate, Mischief Makers Trello, Villanova Women's Basketball Roster, Adrian Fifa 21, Lasith Malinga Ipl 2020 Price, Kanté Fifa 21,

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *